POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego Ogólnopolskiej Społeczności Kobiet Biznesu „biz4sis” (dalej nazywanego „Strona”) dostępnego pod adresem internetowym [adres strony].

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest ogólnopolska społeczność kobiet biznesu „biz4sis”

  1. Rodzaje i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które sami dostarczają poprzez formularze dostępne na Stronie. Dane te mogą obejmować między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, oraz inne informacje, które Użytkownik dobrowolnie udostępnia.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

– Zarządzania członkostwem w społeczności „biz4sis”.

– Kontaktu z Użytkownikami, w tym przesyłania informacji o wydarzeniach, działaniach lub ofertach specjalnych.

– Prowadzenia działań marketingowych oraz promocji społeczności „biz4sis”.

– Monitorowania ruchu na Stronie w celu analizy i poprawy jej działania.

  1. Pliki cookies

Strona może korzystać z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Strony i przechowywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje służące do poprawnego działania Strony oraz analizy ruchu na Stronie.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak dostawcy usług technicznych lub obsługi informatycznej.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakie zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem.

  1. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat oraz dane kontaktowe Administratora znajdują się na Stronie.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na Stronie.

Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2023 r.